نا ز. دلم از ظلم نا هنجار خون است

Herbal Medicines in the Treatment of Depression and Anxiety با عرض ادب واحترام مخلصانه! Biological Properties and Medicinal Use of Saffron Crocus sativus L
وطـن را دل ازیـن ا د بــا ر خـون ا ســت ز بـس تـیــر جـفـا خـورده به هــر عـصـر روا ن مــلـــت بـیــمـــا ر خـو ن ا ســت ز تـرویـج چـلــیـــم و چـرس و تـریا ک ز معـتـا د ان دل نـصــوار خـون ا ســت ز ا سـتـــثــمـــا ر ا ربـا بـا ن ثــرو ت غـریـبـا ن را د ل از با دار خـون ا ســت جـوا نـا ن را ا زیــن وضــع مـکـــــد ر دل ا نــد یـشــه و ا فـکـا ر خـون ا ســت فـلک زین اشـک و خون در سـوگ و ما تــم مـگــر بـا د ا ر را پــنــد ا ر خـون ا ســت ز بـیــد ا د و ســتــم بـر نــوع حــیــو ا ن دل خـر هـــم ا زاین خـرکا ر خـون ا ســت د ل رنــجـــیــــدۀ خــلــق پــریــشـــا ن ز چـور د ا لـــر و کـلــــدار خـون ا ســت د ل غـــمــــد یـــــدۀ مـــا د ر د مـــا د م ز اشــک د یـــدۀ خـونـبـا ر خـون ا ســت قـلــوب اهــل عـلـــم و دانــش و هــو ش ز خـُبــث بـا طــن ســرکـار خـون ا ســت ا زیـــن حـــقـــنـــا شـــا ن ز مــــا نــه قـلــو ب مــلــت حــقـــد ار خـون ا ســت دل عــا شــق بـرای وصــل مـحـبـو ب هـمـی تا لـحـظـۀ د یــدار خـون ا ســت بـســوزد مـکـتـب ا نــدر شـعـلۀ جـنـگ د ل مــردم ا ز یــن کــردار خـون ا ســت خـــد ا یــا! پس از آن کاشت زعفران در شمال و اسپانیای اسلامی و صقلیه سیسیل رواج یافت A review on anti depressant plants

دلم از ظلم نا هنجار خون است

بوابة ناجز في نسختها الأولى تضم العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية إن شاء الله.

24
بوابة ناجز
فهرست تکبیتها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است
گنجور » صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده
دعا هـا وسلام ها وهـمـدردی ها وتسـلـیـت هـای هـمـه بزرگواران را از داخل وخارج کشور به وقـت وزمانش ذریعۀ دوستان بزرگوارم هریک محترم فضل احمد خان ومحترم حاجی صاحب دهزاد دریافـت کـردم و از برکت این لطف ها ومهر بانی ها بود که در برابر هـمه درد ها وآلام توان مقاومت را پیداکردم زیرا درد ها ورنجهایم را دوستان وعزیزان بی شمار میان خود تقسیم کردند که برای من اصلا درد ورنج با قی نمانده اند
بوابة ناجز
Effect of Saffron on Semen Parameters of Infertile Men
فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است BMC Complementary and Alternative Medicine
زیـرا مدتها است که چـیـزی نوشته وخوانده نمی توانـم بسیار دلتـنـگ شــده ام خداوند برای همه دوستان که درحق من دعا کرده اند خیر عظـیـم را عنایت فرمایــد Antidepressant properties of bioactive fractions from the extract of Crocus sativus L

عناوین روزنامه‌های امروز

وتهدف إلى سهولة التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها.

عناوین روزنامه‌های امروز
مقدار کروسین که تشکیل دهنده رنگ زعفران است وقتی در حالت غنچه چیده شود، بیشتر است
عناوین روزنامه‌های امروز
مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع که هم در مصرم و هم در جای بیت الحزن دارم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها « » است
عناوین روزنامه‌های امروز
بوابة ناجز هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع