متلازمه توريت. متلازمة توريت

2003 Dec;18 12 :1530—33 Neurology
Retrieved on June 11, 2007 The Guardian

مشاهير مصابين بمتلازمة توريت

Medication trade names may differ between countries.

15
متلازمة توريت .. أهم الأعراض والأسباب والمضاعفات وسبل العلاج
2006;99:17—21
كل ما تود معرفته عن متلازمة توريت
eMedicine March 30, 2007
متلازمة توريت عند الأطفال
Pharmacological treatment of Tourette syndrome
"The prevalence and epidemiology of Gilles de la Tourette syndrome as reported in Finger S
18 January 2013;48 2 :6—23 Jankovic J

أسباب ونشأة متلازمة توريت

Retrieved on August 10, 2009.

2
متلازمة توريت عند الأطفال
Philadelphia, Pa
متلازمة توريت: الأسباب، الأعراض والعلاج
J Psychosom Res
متلازمة توريت
Television, with notable exceptions such as Oprah, has sensationalized Tourette's so badly, for so long, that it seems beyond hope that most people will ever know the more prosaic truth